* Startsidan * Information * Länkar * Resultat * Övrigt * Flygplan * Väder * Medlemmar 2021 * Ringlista * Gästbok * Köp & Sälj * Nyheter

logga

Smålans Brevduvespots

STADGAR

Brevduvan
Brevduvan är en tuff och anpassningsbar fågel som trivs under de flesta förhållanden.
Brevduvan har en otrolig orienteringsförmåga och en oförklarlig förmåga att hitta hem trots så stora avstånd som 1000 km.
Brevduvan lägger två ägg i varje kull. I motsats till andra ”fåglar”  När ungarna är 7-8 dagar gamla så ringmärks de. En ring som duvan behåller hela sitt liv. Fotringen talar om vilket land duvan kommer från och vilken klubb den tillhör. Det står också vilket år den är född och vilken som äger den.

Brevduvesport och tävlingar
Tävlingarna inom brevduvesporten kallas kappflygningar. I Sverige arrangeras kappflygningar från 100 km upp till 1000 km. Brevduvorna förbereds genom kortare träningsflygningar.
Både träning och kappflygningar går till så att brevduvorna transporteras till en förutbestämd plats och där släpps dom ut alla på en gång ur transportkorgarna för att därefter flyga hem till sitt duvslag.
Den duva som har den högsta flyghastigheten hem vinner.
Då alla brevduveslag inte har samma avstånd från uppsläppsplatsen, beräknas flyghastigheten individuellt för varje brevduva, genom att dividera flygtiden med avståndet. Varje duvslag har sitt avstånd uppmätt från uppsläppsplatsen. Beroende på förhållanden så flyger en brevduva med en hastighet upp till 90 km i timman. Om du tycket att det låter intressant så hjälper föreningar dig med att starta upp. Du får ungduvor gratis.
Vil du veta mer om brevduvesport så hör av dig till någån i styrelsse på startsidan.

Anmälan till tävling

1. Inom varje förening skall före tävlingssäsongens början anmälan ske av de duvor,

som skall delta i årets tävlingar. I samband härmed skall äganderättskorten uppvisas.

Detta gäller för såväl äldre som ungduvor. Komplettering av anmälan får icke ske

sedan tävlingarna börjat.

2. Vid varje insättning till tävling skall medlem avlämna korrekt ifylld

anmälningssedel, (gäller inte Tau-RIS eller Unikon) med uppgift över duvornas

fullständiga ringnummer. Anmälningssedel inlämnas i 2 exemplar. Ungduvor är inte tillåtna att skickas på tävling eller träning med gamla duvor. Det gäller likadant för gamla duvor. De får inte delta i ungduvors tävlingar.

 

                              

                                                           

                                                                  Några medlemmar på besök i Polen

                                                                           Olympiaden 30-01-2011

Herbots produkter - nu også i Danmark. Kontakt Michael Harder 47313017 eller Carsten Petersen 48266313

 Herbots produkter

Duvfilm 1

Duvfilm 2

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/L%C3%A4nsstyrelsen%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%20v%C3%A4stra%20brevduvef%C3%B6reningen%2020141206%20.%20%C3%85sa.pptx

http://nieripigeonsusa.blogspot.se/